Tűzoltás

A tűz oltásában, az emberi élet, és az anyagi javak mentésében mindenki köteles a lehetőségeihez képest – és külön felhívás nélkül – részt venni.

A tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles végrehajtani.

Elektromos tüzet nem szabad vízzel oltani, mert áramütést okozhat. Az ilyen tüzeket porral oltó vagy CO2 gázzal oltó készülékkel kell oltani.

A tűz oltását a rendelkezésre álló felszerelésekkel, eszközökkel meg kell kísérelni.

A villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell.

Tűz esetén a követendő magatartás:

  • Tűz észlelése esetén – a testi épség veszélyeztetése nélkül – kezdjék meg a tűz oltását.
  • A tűzoltók helyszínre érkezése után a tűzoltást az egység parancsnoka irányítja.
  • Az oltás megkezdésével egyidejűleg az áramtalanítást és a gáz főcsap elzárását végre kell hajtani.
  • Biztosítani kell, hogy a kivonuló tűzoltó egység a tűzeset helyszínéhez jusson, ennek érdekében lehetőség szerint 1 fő a kiérkező tűzoltókat a kapu előtt fogadja.
  •  Az épület elől, az esetlegesen ott parkoló autókkal a tűzjelzés megtörténtét követően haladéktalanul el kell állni, és lehetőleg az épülettől minél távolabb, de minimum 50 m-re kell eltávolodni.