Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi szabályok betartásához és betartatásához elengedhetetlen azok megismertetése az egyes munkavállalókkal és szükséges esetén a további érintettekkel. Az esetleges tűzesetek elkerülése elősegíthető azzal, hogy az általános szabályok ismertetésén túl az oktatás kiterjed a helyi sajátosságra is. Egy mindenre kiterjedő tűzvédelmi oktatás nemcsak az esetleges károk elkerülése miatt, hanem a vonatkozó jogszabályok betartása miatt is fontos, illetve az esetleges jogviták rendezésekor is kulcsfontosságú lehet annak megléte. Többek között éppen emiatt sem elegendő az oktatás megtartása, fontos annak megfelelő dokumentálása is!

A szabályok ismertetésének a munkavállalókon túl a rájuk vonatkoztatható mértékig ki kell terjednie a tevékenységgel egyéb módon kapcsolatba kerülő személyekre is (pl. bérlő, alvállalkozó, látogató stb.). Ennek dokumentálásához elegendő lehet a Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó részének átadása és az átadás tényének írásbeli rögzítése.

Melyek a tűzvédelmi oktatás főbb elemei?

 • általános tűzvédelmi szabályok;
 • a tevékenységet érintő speciális szabályok;
 • a tűzjelzés módja;
 • a tűz esetén ellátandó feladatok;
 • a menekülési és mentési lehetőségek;
 • a tűzoltó készülékek használatának módja;
 • a tűzvédelmi szabályzat tartalma (ha van);
 • előírt esetekben a tűzriadó terv és annak gyakoroltatása.

Mit kell tudni az oktatás gyakoriságáról?

 • A munkavégzés megkezdése előtt az új belépő munkavállalóknak kötelező!
 • Egyéb esetben a jogszabály nem rendelkezik az oktatás gyakoriságáról, de javasolt évente legalább egy alkalommal tűzvédelmi oktatást tartani. A gyakoriságot a Tűzvédelmi Szabályzatban kell rögzíteni.
 • Soron kívüli oktatást indokolt lehet a tűzvédelmi helyzetre kiható változás bekövetkezése esetén vagy pl. tűzesetet követően tartani.
 • Ha Tűzriadó Terv készítése kötelező, azt évente egyszer gyakoroltatni kell!