Tűzvédelmi képviselet, megbízotti feladatok ellátása

Számos esetben indokolt lehet tűzvédelmi feladatok ellátására, folyamatos megbízással tűzvédelmi szakembert foglalkoztatni. A megbízás keretében az alábbi szolgáltatások nyújtását komplex csomagban vállalom:

 • Javaslat kidolgozása a tűzvédelmi szervezet kialakításának módjára, a feladatokat ellátók személyére;
 • Tűzvédelmi felügyelet a tűzvédelmi szervezetre és a létesítményekre;
 • A Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv szakszerű elkészítése
 • Tűzvédelmi oktatási anyag összeállítása, az oktatás megtartása és a tűzriadó gyakorlatok évenkénti megszervezése;
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök, munkavállalók nyilvántartása, és a szakvizsga kötelezettség teljesítésének nyomon követése;
 • A tűzoltó berendezések nyilvántartási naplójának (Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló) kezelése;
 • A létesítmény rendszeres tűzvédelmi megfelelőségi ellenőrzése által felmerült hiányosságokról való konzultáció a megbízóval, megoldási javaslatok kidolgozása;
 • Szükség esetén kapcsolattartás az illetékes tűzvédelmi hatósággal;
 • A létesítmény területén végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén előírt eljárásrend alkalmazásáról szóló tájékoztatás és felügyelet;
 • Az elhelyezett tűzoltó technikai eszközök, felszerelések meglétének, üzemképességük fenntartásának, valamint karbantartásuk és felülvizsgálatuk ellenőrzése;
 • A létesítmény felkészítése a tűzvédelmi ellenőrzésre;
 • Részvétel a szakmai felügyeletet ellátó szervek valamint a tűzoltóság által tartott ellenőrzéseken